Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Nettside

Målet er å gjøre dette til den primære kanalen for informasjon ut til alle som søker informasjon om kirkelivet i Hemne og Snillfjord

Artikkel oppdatert: 23.11.2016

Behov

Menighetene i Hemne og Snillfjord har et stort behov for å nå ut med informasjon om sin aktivitet og sine tjenester. Noen eksempler kan være:

 • Dato, tid og sted for alle gudstjenester
 • Praktiske opplysninger i forbindelse med dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse
 • Nytt om det som rører seg i menighetslivet
 • Informasjon om troen og de kirkelige handlingene

Målgruppe

Alle mennesker i Hemne og Snillfjord er i en eller annen anledning i kontakt med kirken. I tillegg er det mange utflyttede som ønsker å følge med på det som skjer med kirkelivet.

Adresse

Mange menigheter og kommuner har valgt adresse under Den Norske Kirke. For Hemne ville det blitt: hemne.kirken.no. Kirkekontoret har i flere år benyttet hemnekirke.no som sin adresse (sitt domene) til e-post. Det var derfor naturlig å fortsette med det nå. Så får vi heller se om det er aktuelt å endre dette ved en senere anledning.

Adressen er dermed: www.hemnekirke.no.

Inndeling

Nettsidene er delt i fire områder med hver sin meny:

 • Kirken i Hemne
 • Hemne menighet
 • Heim menighet
 • Vinje menighet
 • Snillfjord menighet

På området for "Kirken i Hemne" legges alt som er felles. Sidene vedlikeholdes i hovedsak av Fellesrådet og staben.

På området for hver enkelt menighet, vil menighetsrådene etter hvert styre informasjonen.

Innhold

Innholdet er delt i tre:

 • Artikler
 • Nyheter
 • Kalender

På området for "Kirken i Hemne" vises alle nyheter og kalenderoppføringer, mens bare de aktuelle vises på hver enkelt menighet.

Design

Det er gjort noen valg for design:

 • Benytter fast bredde for lik visning uavhengig av skjermbredde.
 • Bredden er tilpasset nettbrett.
 • Bruker farger som er anbefalt i Den Norske Kirkes designprofil
 • Teksten er tonet noe ned for å gi et roligere uttrykk
 • Bruker bilder i toppen fra den samme designprofil.
  Her kan det være aktuelt å gå over til mer lokale bilder dersom det er ønskelig
 • Artikler, nyheter og kalenderaktiviteter har tittel, ingress og bilde i tillegg til teksten.
 • Lenker på egne linjer er markert med symbol
 • Det er lagt en kraftig bunn på hver side med viktig informasjon

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393