Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Velkommen til kirkene i Hemne og Snillfjord!

Fastetiden er fiolett for forberedelse, bot og sorg

Kirkene i Hemne og Snillfjord 3 

Nytt fra alle menighetene:Fasteaksjonen 2017

Tirsdag 4. april kommer bøssebærerne
Les mer..


Fastekveld på Vennastranda

Fredag, 31. mars, kl 19
Les mer..


Folkekirketreff på misjonshuset

I anledning Hemne kirkes 200-års jubileum inviteres det til hyggelig folkekirketreff
Les mer..


Stort seminar i Hemne kirke

Tre foredrag/ kåserier av kjente foredragsholdere.
Les mer..


Menighetsblad

Her kan du lese den nyeste "Kirkedøra"
Les mer..


Babysang fortsetter i 2017

Trosopplæringa i Snillfjord holder på!
Les mer..


Konfirmantvåren 2017 i Snillfjord

Konfirmantundervisning i Snillfjord
Les mer..


Facebookside opprettet.

Det er opprettet facebookside for 200 årsjubileet for Hemne kirke.
Les mer..


Vamp kommer

Vamp skal ha konsert i Hemne kirke.
Les mer..


Kontordager i Snillfjord kirke vinteren/ våren 2017

Kirkevergens kontordager, kl 10 - 14
Les mer..


Kalender for Startsiden

Søndag 2. april

Kl. 11.00: Hemne kirke
Høymesse

Søndag 2. april

Kl. 16.00: Misjonshuset, Kyrksæterøra
Folkekirketreff

Onsdag 5. april

Kl. 18.00: Hemne kirke
Seminar i Hemne kirke.

Søndag 9. april

Kl. 16.00: Hemne helsesenter
Gudstjeneste

Søndag 9. april

Kl. 18.00: Heim kirke
Høymesse

Torsdag 13. april

Kl. 18.00: Snillfjord kirke
Nattverdsgudstjeneste

Torsdag 13. april

Kl. 18.00: Hemne kirke
Nattverdgudstjeneste

Fredag 14. april

Kl. 19.00: Hemne kirke
Pasjonsgudstjeneste

Søndag 16. april

Kl. 11.00: Snillfjord kirke
Høytidsgudstjeneste

Søndag 16. april

Kl. 11.00: Hemne kirke
Høytidsgudstjeneste

Dagens bibelord

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393